An Tir Order of Precedence

View: - -

-

Search awards:

Riderless Horse - Charts

Find Person by first letter of name
' A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Þ

Search for Person starting with: or containing:

Award: Sable Chime (Kingdom of An Tir) [Branch web site]
Sable Chime recipients residing in
Created by Queen Mahliqa, it is bestowed for excellence in musical display. To be given by the Crown for a specific excellent and/or inspirational performance, or continuing performance throughout the Kingdom. Ceremonial
#Person (home branch)Awarding BranchDate
1 Shareef Musiqi al-Rashid (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
2 Neftara 'bint Shareef (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
3 Asada al'Izraqi (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
4 Nashida dhaat al-asmaa al-idda (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
5 Ya Nafas al'Thaeib (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
6 Richard Bullock le Tigre (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
7 Agneß Scherer (Lions Gate) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
8 Luther de Lago (Madrone) (An Tir) Jan 12, 2002 (AS XXXVI)
9 Timothy Brother (Wastekeep) (An Tir) Oct 5, 2002 (AS XXXVII)
10 Cornelia au Cheval Noir (Madrone) (An Tir) Oct 19, 2002 (AS XXXVII)
11 Conchobar Clarsair (Three Mountains) (An Tir) Oct 26, 2002 (AS XXXVII)
12 Zachariah De Bigod (Three Mountains) (An Tir) Dec 7, 2002 (AS XXXVII)
13 Geoffrey McInnes (Aquaterra) (An Tir) Dec 7, 2002 (AS XXXVII)
14 Gwydion Hunter (Three Mountains) (An Tir) Dec 7, 2002 (AS XXXVII)
15 Leith An Amhrenai dal gCais (Blatha An Oir) (An Tir) Sep 26, 2004 (AS XXXIX)
16 Alisaundre ni Feidhleimeidh dal gCais (Blatha An Oir) (An Tir) Sep 26, 2004 (AS XXXIX)
17 Martin le Harpur of Faulkbourne (Madrone) (An Tir) Jan 8, 2005 (AS XXXIX)
18 Brand deus-Leons (Madrone) (An Tir) May 20, 2006 (AS XLI)
19 Juliana van Aardenburg (Terra Pomaria) (An Tir) Apr 28, 2007 (AS XLI)
20 Jessadriel Darkmountain (Druim Doineann) (An Tir) Sep 2, 2007 (AS XLII)
21 Cymbric of the Isles (Wyewood) (An Tir) Sep 23, 2007 (AS XLII)
22 Amberley Sylvanus (Cranehaven) (An Tir) Oct 27, 2007 (AS XLII)
23 Toyama no Katsuhito (Cranehaven) (An Tir) Oct 27, 2007 (AS XLII)
24 Emilie Fogle (Cranehaven) (An Tir) Oct 27, 2007 (AS XLII)
25 Ike Bewick (Cranehaven) (An Tir) Oct 27, 2007 (AS XLII)
26 James Robinson (Cranehaven) (An Tir) Oct 27, 2007 (AS XLII)
27 Khaleb McBrindle (Adiantum) (An Tir) Dec 8, 2007 (AS XLII)
28 Ciaran Cluana Ferta (Dragon's Mist) (An Tir) Jun 21, 2008 (AS XLIII)
29 Adelheid Holtzhauer (Borealis) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
30 Caterina di Alessandro di Guglielmo Franceschi (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
31 Althea Tamborri (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
32 Francis Coulter Hill (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
33 Bjar the Blue (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
34 Polyphonia (Group) (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
35 Margareta vanden Velde (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
36 Thorvald Grimsson (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
37 Heinrich von Stuttgart (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
38 Heregyth Ketilsdottir (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
39 Anselm of Montengarde (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
40 Shariya Shirin Khayzuram bint Shahzahdeh (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
41 Demetra of Samarkand (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
42 Laurelyn of West Bromwich (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
43 Hirota Kenshin (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
44 Q. Mueller (Montengarde) (An Tir) May 16, 2009 (AS XLIV)
45 Rose Atherton (Adiantum) (An Tir) Feb 26, 2011 (AS XLV)
46 Rhieinwylydd verch Einion Llanaelhaearn (Coeur du Val) (An Tir) Feb 26, 2011 (AS XLV)
47 Galeran Chanterel (Coeur du Val) (An Tir) Feb 26, 2011 (AS XLV)
48 Sigriðr galdrakona GALA Eiriksdottir (Lionsdale) (An Tir) Mar 5, 2011 (AS XLV)
49 Jahnkin de Leeuw (Dragon's Laire) (An Tir) May 21, 2011 (AS XLVI)
50 Fiach CuCool Ulfredsson (Madrone) (An Tir) Sep 3, 2011 (AS XLVI)
51 Bieiris de Romans (Montengarde) (An Tir) Nov 26, 2011 (AS XLVI)
52 Thora i Guldvik (Lionsdale) (An Tir) Feb 4, 2012 (AS XLVI)
53 Liranwe Darkmountain (Druim Doineann) (An Tir) Feb 11, 2012 (AS XLVI)
54 UlfR Blodfotur Fallgrson (Lions Gate) (An Tir) Feb 18, 2012 (AS XLVI)
55 Arlys o Gordon (Three Mountains) (An Tir) Apr 14, 2012 (AS XLVI)
56 Edward Ean Anderson (Stromgard) (An Tir) Apr 14, 2012 (AS XLVI)
57 Chiara Fiamma (Danescombe) (An Tir) May 19, 2012 (AS XLVII)
58 Nidda Ridarelli (Madrone) (An Tir) Jun 2, 2012 (AS XLVII)
59 Wulfwyn the Silent (Fjordland) (An Tir) Aug 25, 2012 (AS XLVII)
60 Aria de Lyons (Seagirt) (An Tir) Aug 25, 2012 (AS XLVII)
61 Giuliana Benevoli (Dragon's Mist) (An Tir) Sep 22, 2012 (AS XLVII)
62 Rose Atherton (Adiantum) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
63 Marcello Fornarius (Adiantum) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
64 Conchobar Clarsair (Three Mountains) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
65 Malek of Samarqand (Stromgard) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
66 Khanzara of Samarqand (Stromgard) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
67 Eleanor Diana de Remy (Three Mountains) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
68 Angela Rosa Dellamora (Stromgard) (An Tir) Oct 27, 2012 (AS XLVII)
69 Cassia Machiavelli (Borealis) (An Tir) Nov 17, 2012 (AS XLVII)
70 Solbella haTayeret (Coeur du Val) (An Tir) Dec 8, 2012 (AS XLVII)
71 Juliana van Aardenburg (Terra Pomaria) (An Tir) Dec 8, 2012 (AS XLVII)
72 Pádraig mac Ailpein (Madrone) (An Tir) Mar 2, 2013 (AS XLVII)
73 Thorvald Grimsson (Montengarde) (An Tir) Mar 9, 2013 (AS XLVII)
74 Michael Kelly of the Silver Oak (Lions Gate) (An Tir) Jun 8, 2013 (AS XLVIII)
75 Thyra Tryggsdottir (Corvaria) (An Tir) Jul 6, 2013 (AS XLVIII)
76 Dungadar Ravensfuri (Three Mountains) (An Tir) Jul 20, 2013 (AS XLVIII)
77 Jason MacRauiridh the Seolver-tunged (Bear Wood) (An Tir) Jul 20, 2013 (AS XLVIII)
78 Guillaume de Garrigues (Madrone) (An Tir) Jul 20, 2013 (AS XLVIII)
79 Petrovich Rozvardo (Coill Mhor) (An Tir) Oct 5, 2013 (AS XLVIII)
80 Sethric Einarsson (Coill Mhor) (An Tir) Oct 5, 2013 (AS XLVIII)
81 Owen the Merry (Madrone) (An Tir) Jul 19, 2014 (AS XLIX) ***
82 Julian Sinclair (Madrone) (An Tir) Jul 19, 2014 (AS XLIX) ***
83 Mea Giuliana Passavanti (Dragon's Mist) (An Tir) Sep 20, 2014 (AS XLIX)
84 Conchobhar O Muirchertaig (Three Mountains) (An Tir) May 16, 2015 (AS L)
85 Cai ap Thomas (Briaroak) (An Tir) Sep 19, 2015 (AS L)
86 Piper Dei Volpi (Lions Gate) (An Tir) Aug 27, 2016 (AS LI)
87 Juliana de Badele (Seagirt) (An Tir) Aug 27, 2016 (AS LI)
88 Red Bow (Dragon's Laire) (An Tir) Jan 14, 2017 (AS LI)
89 Marcello Fornarius (Adiantum) (An Tir) May 28, 2017 (AS LII)
90 Elisabeth Piper (Glymm Mere) (An Tir) Jul 15, 2017 (AS LII)
91 Annik de Venoix (Wyewood) (An Tir) Sep 2, 2017 (AS LII)
92 Elanor of Eccleshall (Glymm Mere) (An Tir) Mar 3, 2018 (AS LII)
93 Cillian Fitzwilliam (Terra Pomaria) (An Tir) Apr 27, 2019 (AS LIII)
94 Iurii Victorev Belogorski (Glyn Dwfn) (An Tir) Dec 14, 2019 (AS LIV)
95 Gareth Hyre (Madrone) (An Tir) May 22, 2021 (AS LVI)
96 Athelina Grey (Seagirt) (An Tir) Feb 19, 2022 (AS LVI)
97 Máire nic Shiobhán (Blatha An Oir) (An Tir) Mar 12, 2022 (AS LVI)
98 Amnara (Midhaven) (An Tir) Apr 30, 2022 (AS LVI)
99 Beatrice Knighton (An Tir) (An Tir) May 28, 2022 (AS LVII)
100 Fromage Fete (Madrone) (An Tir) Nov 12, 2022 (AS LVII)
101 Colette La Trouvere (Dragon's Mist) (An Tir) Dec 10, 2022 (AS LVII)
102 Ranulf Mirthe (Madrone) (An Tir) Mar 4, 2023 (AS LVII)
103 Theodora van Zeeland (Lions Gate) (An Tir) Mar 9, 2024 (AS LVIII)